موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 54 صفحه
شماره فایل : 653 mg


قسمتی از این مقاله:

بولینو (2003) معتقد است که ، سازمانی که دارای کارکنانی است که فراتر از وظیفه کار می کنند دارای یک مزیت کلیدی است ، این مزیتی است که کپی کردن آن توسط رقبای دیگر بسیار سخت است( Mihaela Popescu ; Deaconu ; Popescu ; 2014 : 564 ) . جين (1988( معتقد است رفتار شهروندی موجب كاهش ترک خدمت و غيبت كاركنان می شود(Koopman & Richard ; 2001 : 6) هم چنین تحقیقات نشان داده است که، اگر رفتار شهروندی سازمانی خدمت گرا باشد موجب ارائه خدمات موثرتر و بهتر ، ایجاد تعاملات مشتری پسندتر ، افکار خلاقانه بیشتر در مورد خدمات و رضایت بیشتر مشتری می شود( Arasli & Baradarani ; 2014 : 1409 ).

شهروند سازمانی خوب ، سازمان را قادر می کند تا منابع کمیاب را به طور مؤثری به کار ببرند . آنها توانایی همکاران و مدیران را برای انجام شغل هایشان بهبود و افزایش می دهند ، سازمان هایی که رفتار های شهروندی را گسترش می دهند مکان های جذابی برای کار هستند و قادر خواهند بود بهترین افراد را استخدام و حفظ کنند(بهاری فر ؛ جواهری کامل ؛ احمدی ؛ 1390 : 24).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.