موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 56 صفحه
شماره فایل : 649 mg


قسمتی از این مقاله:

عصر حاضر ، عصر دانش مداری ، اطلاعات محوری و نرخ بالای تغییرات در عرصه های مختلف آن است ، این حقیقتی است که زندگی بشر امروز و فضای کسب و کارها را در بر گرفته است و بیانگر پیچیدگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویائی محیط فراروی شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است .

در چنین عصری به منظور کسب رشد بلند مدت ، مصون ماندن از نیروهای محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی شرکتها باید عوامل رقابتی یا شایستگی های خود را توسعه دهند و هر گونه فعالیتی که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها میشود را در نظر بگیرند . بنابراین مزیت رقابتی مسئله ای است که تمام سازمانهای فعال در عرصه صنعت باید به آن توجه کنند .

با توجه به ساختار رقابتی در صنایع مختلف ، شرکتها باید در پی آن باشند که با تقویت موضع رقابتی ، به طراحی استراتژی هائی که باعث به وجود آمدن مزیت رقابتی پایدار برایشان می شود بپردازند . اما کسب مزیت رقابتی بصورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود ، پس سازمانها باید با تفکر و طراحی چارچوب های علمی در این راستا حرکت کنند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.