موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 51 صفحه
شماره فایل : 484 mg


قسمتی از این مقاله:

فرآیند خلاقیت 4 مرحله دارد: الف) آمادگی: در پس خلاقیت های موفق، غالبا" تحقیق و جمع آوری اطلاعات بوده كه معمولا" شامل مطالعه گسترده، مكالمه با كسان دیگری كه در زمینه موضوع كار می كنند، حضور در همایشها و كارگاههای حرفه ای و كسب اطلاعات كلی مرتبط با مسئله موردنظر است كه این، دیدگاههای متفاوتی از مسئله را فرا روی شخـص می نهد. ب) پرورش : افراد خلاق ضمیر ناخود آگاه را صرف تأمل روی مقادیر مشابه اطلاعاتی می كنند كه طی دوره ی آمادگی به دست می آید.

این فرآیند زمانی رخ می دهد كه آن ها درگیر فعالیت هایی كاملا"نا مرتبط با موضوع یا مسئله هستند؛ حتی هنگامی كه فرد درخواب است، رخ می دهد. دست برداشتن از یك مشكل و واگذاری آن به ضمیر نا خود آگاه، باعث بروز خلاقیت می شود. ج) تجربه ایده : این مرحله از فرآیند خلاقانه غالبا" مهیج تر است. در این زمان است كه ایده یا راهكاری كه فرد در جستجوی آن است، كشف می شود و همان مرحله ای است كه افراد عادی به غلط آن را تنها مؤلفه خلاقیت می شمارند.

ایده های جدید غالبا"هنگامی بروز می كنند كه شخص سرگرم انجام كاری نامرتبط با مسئله مورد نظر است ( مثلا"رانندگی در بزرگراه، یا ورق زدن روزنامه ). گاهی اوقات این ایده به صورت كاملا" غیر منتظره ظهور می كند؛ ولی در اكثر موارد، پاسخ به طور تدریجی به ذهن فرد متبادر می گردد. شخص به آهستگی ولی با اطمینان شروع به فرمول بندی راهكار می كند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.