موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 74 صفحه
شماره فایل :: 312 mg


قسمتی از این مقاله:

مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه هفتاد، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است 31. نظریات پایه توسعه مالی که معمولاً تصور می‌گردد تحت تاثیر نظریات شومپتر 122 قرار دارد، توسعه نهادهای مالی و نقش کلیدی خدمات مالی را علت رشد و توسعه اقتصادی می دانند. علاوه بر این اقتصاددانان دیگری نظیر گلداسمیت 101، مک کینون 102، شاو 103، روور 104، کینگ و لوین 105 و لوین و زروس 106 پیشتر بر نقش توسعه بازارهای مالی به عنوان علت رشد در اقتصاد تاکید نموده‌اند.

همچنین لوین و زروس در مقاله‌ خود معنا‌داری اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهند. مك كینون و شاو بر پایه مطالعات شومپتر نظریه آزادسازی مالی را مطرح كردند. آنان در این نظریه بر این باورند كه حذف محدودیت های دولتی بر سیستم بانكی، باعث افزایش كمیت و كیفیت سرمایه گذاری می شود. آن ها معتقدند كه آزادسازی از محدودیت هایی همچون سقف نرخ بهره، ذخیره قانونی بالا و برنامه های اعتبارات گزینشی، توسعه اقتصادی را تسهیل می نماید. توسعه مالی یکی از کلیدهای بالقوه دست یابی به رشد بلندمدت اقتصادی است.

توسعه مالی در صورتی می تواند منجر به رشد اقتصادی شود كه بتواند زمینه مناسب جهت تخصیص بهینه منابع را فراهم ساخته و سبب افزایش كارایی سرمایه شود. رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن ها در اقتصاد ملی است و این مهم با كمك بازارهای مالی سازمان یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات وجود دارد میسر خواهد بود، زیرا کارآمدی بازار مالی مستلزم روان سازی معاملات و افزایش نقدینگی و فراهم نمودن شرایط مدیریت ریسک است.

و این مهم می بایست درتدوین سیاست های كلان اقتصادی كه توسعه مالی را هدف دارد مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد 32. قسمت عمده ای از پژوهش های نظری و تجربی صورت گرفته پیرامون توسعه مالی، به بررسی ارتباط آن با رشد اقتصادی اختصاص دارد. به عنوان نمونه فرای 107، دی گریگوریو 108، بیم و کالومیریس 109، واچل 110، اشپایگل 111، لیهی و همکاران 112، برگلوف و بولتون 113، فینک و همکاران 114 و...

همگی در مطالعات خود به بحث پیرامون ارتباط این دو متغیر پرداخته و نشان دادند ارتباط معناداری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. در دیدگاهی کلی، نگرش ساده به بازارهای مالی سبب شده است که برخی افراد آن را تنها برد و باخت ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه بدون داشتن یک بخش مالی کارا، رشد اقتصادی محقق نمی گردد 33.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.