موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 36 صفحه
شماره فایل : 219 mg


قسمتی از این مقاله:

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور با مد نظر قرار دادان اصول زیر به ترسیم چشم انداز صنعت بیمه کشور در افق 1404 و استراتژی ها ف سیاست ها و طرح ها و پروژه های تحقق آن می پردازد : حرکت در مسیر تحقق چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران ، حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، حرکت در مسیر تحقق فرمان ده ماده ای ریاست جمهوری در باره تحول در صنعت بیمه کشور آینده نگره نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه مواجهه کارآمد با چالش های اساسی صنعت بیمه توجه به خرد جمعی و دیدگاه های صاحبنظران اجرائی و علمی صنعت بیمه مأموریت صنعت بیمه بر اساس قوانین و مقررات بیمه ای کشور و اصول مربوطه به فعالیت تولیدی در عرصه فعالیت های اقتصادی ،

مأموریت صنعت بیمه کشور عبارت است از : «تولید و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور و جریان زندگی آحاد خانوار ها و شهروندان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت ، بصورتی جامع ، مکفی و پایدار »

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.