قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 20 صفحه
کد فایل: mb 346


قسمتی از این مقاله:

اکثر متخصصین و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که کیفیت زندگی داری 6 بعد است (دهداری، 1381). 1. بعد فیزیکی 2. اجتماعی 3. روانی 4. جسمی 5. روحی 6. محیطی بعد فیزیکی : این بعد بیشتر از تعبیر ابعاد، معیارهای اندازه گیری نتایج را نشان می‌دهد.

سئوالات مربوط به بعد فیزیکی شامل : سئوالات درباره قدرت ، انرژی ، توانایی برای انجام فعالیتهای روزمره و خود مراقبتی می‌باشد. این سئوالات به‌طور عمومی با ارزیابی پزشکان از وضعیت عملکردی و احساس بهتر بودن در ارتباط است. بعد اجتماعی : احساس بهتر بودن از لحاظ اجتماعی اشاره بر این دارد که کیفیت ارتباطات افراد با خانواده، دوستان ، همکاران و اجتماع چگونه است.

بعد روانی : احساس بهتر بودن از لحاظ روانی،اغلب در ارتباط با مراقبتهای بهداشتی از اهمیت قابل ملاحطه ای برخوردار است. شایع ترین نشانه های روانی که مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارت‌اند از : اضطراب، افسردگی و ترس. بعد جسمی : این بعد به علائم بیماری و عوارض جانبی درمان مثل درد اشاره دارد.

بعد روحی : احساس بهتر بودن از لحاظ روحی به این مفهوم اشاره دارد که زندگی هرکس هدف و معنایی دارد. بعد محیطی : این بعد به این مقوله اشاره دارد که کیفیت محیط پیرامون زندگی بشر برای زیست چگونه است و اینکه افراد آیا اثرات خارجی مثبت بر محیط زیست خود و سایرین می گذارند یا نه؟ و یا اینکه تا چه حد سعی می‌کنند تا اثرات خارجی منفی تعاملات خود را کاهش دهند) دهداری، 1381).

ادامه دارد ...