موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 51 صفحه
شماره فایل : 484 mg


قسمتی از این مقاله:

با درنظر گرفتن پیچیدگی موجود در مفهوم خلاقیت لازم است وجه تمایز این مفهوم و فرایند نوآوری مشخص شود. برخی از نویسندگان بین خلاقیت و نوآوری تمایز قائل می شوند. برای مثال؛ كونتز درسال 1988نوآوری را به كارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت معرفی كرده و معتقد است كه نوآوری می تواند محصولی جدید، خدمتی جدید یا راهی جدید برای انجام كاری باشد؛ درحالی كه خلاقیت توانایی ایجاد فكر یا ایده جدید و بدیع است.همچنین آلبرشت در سال1987خلاقیت و نوآوری و وجه تمایز آنها را به این صورت مطرح كرده است: خلاقیت فعالیت ذهنی و عقلایی برای به وجود آوردن ایده ی جدید و بدیع است. حال آن كه نوآوری، تبدیل خلاقیت به عمل یا نتیجه است.

او نوآوری را عملیات و مراحل مورد نیاز برای نتیجه گیری یك فكر بكر و واقعیت جدید می داند. از این زاویه، شخص خلاق ممكن است نوآور باشد؛ یعنی می تواند دارای ایده های جدید و نو باشد ولی توانایی تبدیل آن ها را به نوآوری نداشته باشد؛ از این رو فرد نوآور غالبا"خلاق است ولی همه ی افراد خلاق الزاما"نوآور نیستند. (مشبكی و تیمورنژاد،1380)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.