یکی از مهمترین مراحل نگارش یک مقاله ی روانشناسی عمومی دسترسی و انتخاب بهترین و جدیدترین موضوعات این حوزه است.

روانشناسی عمومی یکی از شاخه های مهم و پر طرفدار رشته ی روانشناسی است .

چرا که امروزه با توجه به با سواد تر شدن انسان ها این نیاز در ایشان ایجاد می شود که برای هر امری به متخصصین آن حوزه مراجعه نمایند.

در این صورت دانشجویان این رشته در صدد انتخاب بهترین و کاربردی ترین موضوعات تخصصی این رشته هستند تا هر چه بیش از پیش این علم را در زندگی انسان ها پیاده و کاربردی تر کنند.