انتخاب موضوع مناسب برای یک مقاله روانشناسی بالینی اولین گام مهم در نوشتن این نوع مقالات می باشد.

پرطرفدارترین و پرمخاطب ترین گرایش روانشناسی مربوط به زمینه ی روانشناسی بالینی می باشد ؛ زیرا تقریبا تمامی مسائل و مشکلات روانشناسی را مورد مطالعه قرار داده و برای حل این مشکلات روش های گوناگونی ارائه می دهد.

دانشمندان علم روانشناسی بالینی سعی بر این دارند تا با نوشتن مقالات جامع و متنوع در حل مشکلات روانشناسی به بیماران کمک کرده و با ارائه ی موضوعات جدید تمامی این مشکلات را پوشش دهند ؛ از این رو انتخاب موضوع مناسب برای مقاله ی روانشناسی بالینی حائز اهمیت می باشد.