موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 28 صفحه
شماره فایل : 813 mg


قسمتی از این مقاله:

سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و نظارت بر اجرای طرح های توسعه در حد حصول اطمینان از تامین برق مورد نیاز. تصویب و ابلاغ استانداردها و دستور العلمهای لازم برای تنظیم اثرات خارجی صنعت و رعایت حقوق مشترکین و مصالح جامعه و نظارت بر اجرایآنها در زمینه های فنی زیست محیطی ایمنی و ارائه خدمات به مشترکین.

کاهش شفاف سازی و هدفمند کردن یارانه ها. تصویب تعرفه های فروش برق. تهیه و تصویب مقررات و آئین نامه ها و دستور العمل های ناظر بر روابط شرکتهای فعال در بازار برق و نظارت بر اجرای آنها. ایجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق که امکان رقابت در آنها وجود دارد. تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنعت برق.

تسهیل دسترسی عمومی به آمار و اطلاعات صنعت برق. نظارت بر اجرای قوانین و برنامه ریزی برای تحقق سیاستهای مصوب کشور در رابطه با صنعت برق و تامین هزینه اجرای سیاستهای و طرحهای غیر اقتصادی از دیدگاه بنگان برق. حمایت از توسعه تحقیقات کاربردی فن آوری و منابع انسانی در صنعت برق. ظرفیت سازی و حمایت از صنایع داخلی. تهیه تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات مرتبط. ارزیابی رضایت مشترکین و سیاستهای بهبود آن. وظایف حاکمیت بخش آب و فاضلاب سیاستگذاری و تعیین اولویت طرحها از نظر اجرا و تخصیص اعتبارات بویژه از منابع ملی .

برنامه ریزی برای تامین منابع مالی لازم ( داخلی و خارجی) برای توسعه و تکمیل تاسیسات. سیاستگذاری کلان از نظر تحوه تامین آب در هر منطقه. ظرفیت سازی حمایت از صنایع داخلی و تدوین نظامها و آئین نامه های اجرایی. حمایت از توسعه تحقیقات کاربری فناوری و منابع انسانی در بخش آب و فاضلاب. نظارت عالی بر مطالعات اجراء و بهره برداری در امور آب و فاضلاب. تعیین تعرفه های مناسب با هدف حفظ حقوق مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی. تصویت و ابلاغ استانداردها و دستول العملهای لازم برای کنترل پسابها کیفیت آب شرب و کیفیت کالاهایی که در بخش مورد استفاده قرار میگیرد و نحوه ارائه خدمات به مشترکین و نظارت بر اجرای آنها.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.