موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 66 صفحه
شماره فایل : 809 mg


قسمتی از این مقاله:

تعریف و مفهوم فساد فساد از ریشه « فَسَد » به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است و در زبان لاتین به واژه «corruption» و ریشه «rumpere» مصطلح است که به معنی شکستن یا نقض کردن میباشد؛ به عبارت دیگر منظور این است که چیزی شکسته یا نقض میشود و این چیز میتواند قوانین و مقررات یا قواعد و مقررات اداری باشد. (بدین معنی، فساد یعنی هر پدیدهای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد) (تانزی ، 1378).

فساد : فساد، سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب سودهای شخصی است که مانع منافع عمومی میشود. (لانگست و همکاران، 2002 ،ص7). تاریخچه و پیشینه فساد فساد اداری به قول آقای آلاتاس از زمان هامورابی یعنی 1200 سال قبل از مسیح معمول بوده است (رفیع پور ،1386: ص 23).

مباحث نظري دربارة فساد در دهه 1950 به شكل جدي طرح شد، و از دهه 1970 اولين آثار و مطالعات نظري و بررسيهاي تجربي درباره فساد و علل آن ارائه شد و از آن زمان به بعد مقوله فساد به عنوان يكي از مهمترين مباحث در زمينه دولت، حكمراني و توسعه مطرح بوده است (صادقی و همکاران، 1388: ص2).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.