موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 119 صفحه
شماره فایل : 805 mg


قسمتی از این مقاله:

آنچه موجب می‌شود سرمایه‌ی اجتماعی جذاب به نظر برسد، كاركردهای سرمایه‌ی اجتماعی است. كاركردهای سرمایه‌ی اجتماعی در دو دسته‌بندی كلی قابل بازیابی است. 2-19-1- همبستگی و انسجام: «انسجام عبارت است از میزان كشتی كه اعضا در مقابل گروه احساس می‌كنند. انسجام حاصل از سرمایه اجتماعی، خود به تقویت سرمایه‌ی اجتماعی می‌انجامد، و اجتماع سعی می‌كند هویت ویژه‌ای را به اعضای خود تزریق نماید و از این طریق به همبستگی میان اعضای گروه بیفزاید.

افزایش همكاری، تسهیل اقدامات و كاهش هزینه‌ها: كاركرد مهم سرمایه‌‌ی اجتماعی،‌ افزایش همكاری میان اعضای شبكه است. با افزایش همكاری، رسیدن به اهداف راحت‌تر صورت می‌گیرد و هزینه‌ی كمتری صورت می‌گیرد. «همانطور كه سرمایه‌ی فیزیكی و سرمایه‌ی انسانی، فعالیت مولد را تسهیل می‌كنند، سرمایه‌ی اجتماعی نیز همین كار را انجام می‌دهد. برای مثال گروهی كه در میان اعضای آن وفاداری و اعتماد شدیدی وجود دارد، می‌تواند كارهای بسیار بزرگتر در مقایسه با گروه دیگری كه در میانشان اعتماد و وفاداری وجود ندارد انجام دهد.»

تحقیقاتی كه بر روی كار گروهی صورت گرفته، نشان می‌دهد، در گروه‌ها، فعالیت افراد افزایش می‌یابد و بنابراین با صرف هزینه‌ی كمتر، نتایج بهتری نصیب كل گروه می‌گردد. اگر در گروه سرمایه اجتماعی بالا باشد، كارها به نحو آسانتری پیش می‌رود. اما اگر سرمایه‌ی اجتماعی كم باشد، هزینه‌ی بیشتری برای رسیدن به اهداف باید پرداخت نمود و همكاری میان اعضا نیز بسیار كم می‌گردد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.