موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 64 صفحه
شماره فایل : 801 mg


قسمتی از این مقاله:

تعدادی اصول و قواعد كلی در مدیریت عملكرد زنجیره تأمین وجود دارد كه می تواند سازمان ها رادر اجتناب از چالش های موجود در دیدگاههای سنّتی یاری نماید. فی الواقع ، تشخیص اینكه موضوع عملكرد زنجیره تأمین تنها یك فرآیند اندازه گیری نیست ، مهم است.باید به خاطر داشت ، وجود استاندارد های متوازن میان كاركردی ، لازم است ولی قطعاً كافی نیست . در هر صورت مدیریت عملكرد زنجیره تأمین چرخه ای است مشتمل بر : شناسایی و تشخیص مشكلات، درك دلایل ریشه ای ، واكنش نسبت به مشكلات یا اقدامات اصلاحی ، و بررسی و تأئید مستمر اعتبار داده ها ، اطلاعات ،فرآیند ها و اقداماتی كه موضوع بحث است.

شكل 2-1: چرخه مدیریت عملكرد زنجیره تأمین چرخه با داشتن یك سیستم و فرآیند مناسب كه عملكرد های غیر عادّی چه خوب و چه بد را شناسایی می كند، آغاز می شود. قابلیّت تعیین استاندارد ها ، شاخص های كلیدی عملكرد ،و وضعیّت خطاها ( ایرادات ) ، همچنین به هنگام نمودن برخی تعاریف هنگامی كه محیط تجاری تغییر می كند ، مشخصه ای مطلوب از هر سیستم مدیریت عملكرد زنجیره تأمین است. با تعریف و مشخص نمودن ایرادات و انحرافات عملكردی ، كاربران می توانند دلایل ریشه ای بالقوه ، همراه گزینه های قابل اجراء و اثرات چنین اقداماتی را درك نموده و با اقدامات اصلاحی ، واكنش سریعی را در مقابل انحرافات عملكردی مهیّا سازند.

از طرفی با تعیین چگونگی واكنش ها ، سازمان ها می تواند از طریق اجرای بموقع و بی عیب آنها ، به بهبود عملكرد دست یابد. پس از اجراء لازم است این اقدامات مستند سازی شده و سیستم با داده ها و اطلاعات مربوط به وقوع و تحلیل انحرافات عملكردی ، به هنگام گردد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.