موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 37 صفحه
شماره فایل : 791 mg


قسمتی از این مقاله:

به منظور درک بهتر متغیرهای مدل مفهومی تحقیق، ارتباطات بین فردی به عنوان متغیر مستقل بر اساس مولفه های ذیل مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد: • رضایت مشتری در یک نگرش کلی، هر مشتري (بصورت عام) پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا، راضی یا ناراضی است .

رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد می شود . در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتري و عملکرد عرضه کننده بوجود می آید . بر حسب این که انتظارات مشتري و کالا یا خدمت دریافت شده با یکدیگر هم سطح باشند، یا کالا بالاتر یا پایین تر از سطح انتظارات مشتري باشد در او احساس رضایت یا ذوق زدگی یا نارضایتی پدید می آید .بنابراین صرفاً با ارائه خدمت یا کالاي با کیفیت بالا به تنهایی نمی توان رضایت مشتري را جلب کرد(کرمانشاهی،1388).

رضایت مشتری احساسات یک فرد نسبت به لذت بردن از محصول است.بنابراین رضایت پاسخ مصرف کننده است به ارزیابی درک شده از اختلافاتی که ممکن است بین انتظارات قبل از مصرف محصول و عملکرد واقعی آن پس از مصرف به وجود آید و یا می توان گفت ارزیابی کیفیت محصول دریافت شده با توجه به انتظاراتی که مشتری دارد اشاره می شود(چاندرا ماندل، و همکاران ،2013).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.