موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 35 صفحه
شماره فایل : 745 mg


قسمتی از این مقاله:

یكی از دسته بندی های معروفی كه ازمهارتهای مدیریت وجود دارد ، مربوط به نظر رابرت كتز است. وی مهارتهای مدیریتی را به سه دسته مهارتهای ادراكی ، انسانی و فنی دسته بندی می كند.او درباره مهارتهای ادراكی كه بی ربط با ابعاد ذهنیت فلسفی نیست ، چنین میگوید:"مهارتهای ادراكی مدیران را قادر می سازد تاسازمان را به صورت یك كل و در محیط ببینند و نیز به مدیران این توانایی را می دهد تا تعامل بین بخشهای مختلف سازمان را دریابند .

با استفاده از مهارتهای ادراكی مدیران می تواند پیامدهای هر نوع عملی را تشخیص می دهند ، همچنین مدیران اثر بخش می توانند با استفاده از مهارتهای ادراكی جهت برآورده ساختن نیازهای كل سازمان تصمیمات خود را اتخاذ كنند. مهارتهای ادراكی همچنین شامل توانایی تحلیل موقعیت ، تشخیص ریشه های مشكلات و معضلات و ارائه برنامه های كاربردی هم می شود . در نتیجه اهمیت مهارت مزبور باید اذعان داشت كه مدیران باید بتوانند موقعیتهای خوب و بد را كه سازمان با آنها روبرو می شود، در نظر بگیرند .

پس از ارزیابی موقعیتها ، مدیران باید با استفاده از مهارتهای ادراكی خود ، برنامه هایی راجهت برطرف سازی مشكلات و یا بهره مندی سازمان از فرصتها ایجاد كنند ، توانایی مفهوم سازی و درك موضوعات ، برای مدیران عالی بسیار حیاتی است چراكه باید آنها اهداف گسترده و بلند مدت سازمانشان رامورد توجه دهند و برای آینده برنامه ریزی كنند .(Bovee,2000,21-23)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.