موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 44 صفحه
شماره فایل : 730 mg


قسمتی از این مقاله:

بانکداری خانگی : یک نوع از خدمات بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی با انجام امور بانکی از منزل می‌باشد. در این نوع از بانکداری دسترسی به اطلاعات حساب ها و خدمات بانکی از طریق رایانه های شخصی و با استفاده از یک مودم و یک خط تلفن به علاوه یک نرم افزار کاربردی مالی یا بانکی صورت می پذیرد.

تفاوت عمده ای که بین این نوع از بانکداری و بانکداری اینترنتی وجود دارد در نوع شبکه های مورد استفاده می باشد. در بانکداری خانگی هم از طریق شبکه های خصوصی و هم شبکه جهانی اینترنت امکان دسترسی به خدمات مالی وجود دارد. اما عمدتاً به خاطر محدودیت های امنیتی اینترنت، تاکید بانکداری خانگی بیشتر بر شبکه های خصوصی می‌باشد.

در واقع بانکداری اینترنتی به عنوان زیر مجموعه بانکداری خانگی است. بانکداری خانگی سطح تعامل مستقیم بین مشتریان بانک و شبکه های درونی بانک را افزایش داده و موجب توسعه حیطه ارائه خدمات بانکی، در دسترس بودن خدمات برای مشتریان، افزایش سرعت و حجم مبادلات بانکی و نیز افزایش تعداد مشتریان بانک می‌شود. علاوه بر این عدم حضور مشتریان دیگر باعث می‌ شود تعامل افراد با بانک از امنیت بیشتری برخوردار باشد و اسرار مالی آن ها حفظ شود (ایمانی، 1388).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.