موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
شماره فایل : 677 mg


قسمتی از این مقاله:

در این مرحله پایه های مدیریت جامع کیفیت ریخته می شود; بدین معنی که ابزار و روشهای ارتقای مستمر کیفیت آموزش داده می شود; برای ایجاد جو فرهنگی مناسب جهت پرداختن به ارتقای کیفیت برنامه ریزی می شود; اولین علائم کار تیمی ظاهر می شود و بالاخره سازمان به سنجش و پایش کیفیت اقدام می کند.

کارهایی که در این مرحله باید انجام گیرد عبارتند از:  ایجاد صلاحیتهای لازم در مدیریت از طریق آموزش ابزار و فنون ارتقای مستمر کیفیت و دانش ارتقا  ایجاد صلاحیتهای لازم در کارکنان از طریق آشنایی با فلسفه و اصول مدیریت جامع کیفیت، ویژگیهای فرآیندها و اهمیت کار تیمی برای ارتقای آنها  ارزیابی فرهنگ سازمانی به منظور تغییر در فرهنگ سازگار با ارتقای مستمر کیفیت; بدین منظور باید برنامه ای تدوین و اجرا گردد که در سایه آن جو اعتماد و ارتباط روشن بین مدیران و کارکنان ایجاد شود.

 مشخص کردن مشتریها و تعیین نیازها و انتظارات آنان. هر واحد باید فرآیندهای کلیدی و مشتریهای آنها را تعیین کند، سپس از طریق گفتگوی مستقیم یا کسب پس خوراندهای منظم، نیازها و انتظارات مشتریها را تعیین کند.  انتخاب یک روش ارتقای کیفیت; روش FOCUS-PDCA پیشنهاد می شود.  تشکیل تیمهای ارتقای کیفیت و آموزش آنان.  ارتقای تعدادی فرایند کلیدی جهت کسب تجربه

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.