موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 57 صفحه
شماره فایل :: 656 mg


قسمتی از این مقاله:

در هر سازمانی نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت مهم شناخته شده است . لذا مهم ترین مؤلفه در فرایند کار و فعالیت ، انسان ها هستند که تصمیمات را اتخاذ می کنند و سپس آن را به اجرا در می آورند و بر پایه ی آنها تداوم و فعالیت پاینده را پیش بینی می کنند . تأمین اهداف سازمان به میزان مطلوب مستلزم استفاده صحیح از قابلیت ها و توانایی های نیروی انسانی و همچنین فراهم آوردن امکانات برای پرورش استعداد ها و در نهایت افزایش بهره وری کارکنان است .

بررسی های مختلف نشان می دهد که تراز عملکرد کارکنان در سازمان ها رضایت بخش نیست و بیشترین مشکلات سازمان ها نیز از همین کاستی نشأت می گیرد ( ناظم و حمودی ؛ 1385 : 80 ) و همان طور که می دانیم سازمان ها به منظور نیل به اهداف خاص به وجود آمده اند و رسیدن به اهداف ( اثربخشی سازمان ) و استفاده بهینه از منابع ( کارائی ) در گرو عملکرد کارکنان است (شوشتریان ؛ عاملی ؛ امین لاری؛ 1388: 48) .عملکرد شغلی کارکنان یک مسئله مهم برای هر سازمان است زیرا که ، اشاره دارد به اینکه آیا یک کارمند کار خود را به خوبی انجام می دهد یا نه( Mousavi Davoudi & Allahyari ; 2013 : 137 ) .

در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد . این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثر بخشی بیشتر کوشش هایش به کار برد .

سازمان ها نیز نیاز به شناخت کارآیی کارکنان خود دارند تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم ارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکت های خود تحولات مثبت را ایجاد کنند ( سماواتی و نجات ؛ 1388 : 22- 21) به طور واضح مشخص است که ، سازمان های امروزی با اتکا به منابع انسانی در داخل سازمان می توانند باعث بهبود هر چه بیشتر فعالیت های خود شوند. امروزه اگر سازمانی پیدا شود که با نگرش های سنتی کارکنان خود را به عنوان ابزار تلقی کند مطمئناً جایگاهی در داخل و خارج از سازمان ندارد( Fang Chiang & Sheng Hsiesh ; 2012 : 181).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.