موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
شماره فایل : 627 mg


قسمتی از این مقاله:

اعتماد در حوزه‌های مختلفی همچون روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و همچنین حوزه‌های كاربردی از قبیل مدیریت و بازاریابی توجه بسیاری از محققین مربوطه را به خود جلب كرده است. این علاقه در حوزه‌های مختلف باعث افزایش غنای ساختاری مربوطه شده است، لیكن در عین حال یكی كردن دیدگاه‌های مختلف در زمینه اعتماد و اجماع در زمینه ماهیت آن را دشوار كرده است.

معهذا، مروری محتاطانه در زمینه منابع علمی مربوطه نشان می‌دهد كه انتظارات مربوط به اطمینان و ریسك مولفه‌های حیاتی تعریف اعتماد محسوب می‌شود. بر این اساس اعتماد بیشتر به صورت اطمینانی تعریف می‌شود كه فرد نسبت مطلوب تشخیص می‌دهد تا حالتی كه نسبت به آن اطمینانی وجود ندارد این امر نشان دهنده اطمینانی است كه طرف نسبی در تبادل از آسیب پذیری طرف دیگر بهره برداری نكند.

بر همین اساس،اعتماد به یك نام تجاری تلویحا به این معنی است كه احتمال و یا انتظار زیادی وجود دارد كه نام تجاری مربوطه منجر به نتایجی مثبت برای مصرف كننده شود(دنیز ،1998).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.