موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 46 صفحه
شماره فایل : 625 mg


قسمتی از این مقاله:

تعاریف بازاریابی رابطه مند در ارتباط با بازاریابی رابطه‌مند تعاریف مختلفی توسط محققان و تئوری پردازان برای بیان معنی و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند مطرح شده است: بری :"استراتژی جذب، حفظ و ارتقای روابط با مشتریان"(رنجبریان و براری، 1388). مورگان و‌هانت: بازاریابی رابطه‌مند اشاره به تمام فعالیتهای بازاریابی در راستای برپایی، توسعه و نگهداری مبادلات سودمند دارد" (غفاری آشتیانی، 1386).

گرونروز: "فرآیند شناسایی، ایجاد، نگه داری، تقویت و درصورت لزوم خاتمه دادن به رابطه با مشتریان و دیگر ذینفعان رابطه در یك سود دو جانبه، به طوری كه اهداف همه ی گروهها در این رابطه تامین شود" (رنجبریان و براری، 1388). شل و همكاران : "بازاریابى رابطه‌مند فهم و مدیریت ارتباطات مشتریان و تامین كنندگان می‌باشد" (طهماسبی آشتیانی و نوروزی، 1386).

كاتلر: "بازاریابی رابطه‌مند را به مفهوم ایجاد، حفظ وبهبود روابط مستحكم با مشتری و دیگر ذینفعان می‌داند" (رنجبریان و براری، 1388).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.