موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 61 صفحه
شماره فایل : 620 mg


قسمتی از این مقاله:

همانطور که گفته شد یادگیری سازمانی به عنوان یادگیری جمعی و همچنین به عنوان فرآیند پویا و خلّاق برای پاسخگویی به تغییرات خارجی و داخلی تعریف می شود(هسو وهمکاران، 2007، 8). و در واقع به عنوان راهی است که در طی آن می توان به تولید، تکمیل و سازماندهی دانش و اشتراک و انتقال دانش در سازمان پرداخت و بدین ترتیب سازمان به نتایج بلندمدّت ارزشمندی دست می یابد، بنابراین یادگیری سازمانی و انتقال دانش از دارایی های شرکت های امروزی هستند)گانس وهمکاران، 2011، 1124).

مدل سنگه پیتر سنگه به عنوان پدر یادگیری سازمانی می باشد و به عنوان یک مدیر در نوآوری و مشاور در شرکت کمبریج فعالیت می کند(کورس، 2003، 4). وی در زمینه یادگیری مدلی را بیان نمود، مدل سنگه، در زمینه یادگیری نقطه عطفی است که شامل: 1- مهارتهای فردی، 2- مدل های ذهنی، 3-آرمان های مشترک، 4- یادگیری تیمی، 5-تفکّر سیستمی می باشد (بارت و همکاران، 2007، 336). 1-مهارت فردی: مهارت فردی یعنی تخصص، تبحّر ویژه در انجام مسئولیّت و وظایف فردی است که افراد یاد می گیرند که توانایی های شخصی خود را جهت دست یابی به نتایج مطلوب و مورد نظر توسعه دهند(پلی سیس، 1999،71).

مدل های ذهنی: مدل های ذهنی در واقع دیدگاه ها و تصویر ذهنی مردم را درباره جهان خارجی( کار، خانواده و رویدادها) را منعکس می کند و تصمیمات و فعّالیّت افراد را تحت تأثیر قرار می دهد(محرابی و همکاران، 2013، 118). 3- آرمان مشترک: آرمان مشترک باعث ایجاد اتحّاد بین کارکنان است تا آنها با قاطعیّت برای یادگیری آماده شوند و یک حس و هویّت مشترک را در آنها ایجاد می نماید. 4- یادگیری تیمی: یادگیری تیمی با کسب، تولید و استفاده از دانش، اعضای تیم را قادر می سازد تا با پرداختن به کارهای گروهی راه حل های مناسب را ارائه نمایند(اوّلسون و همکاران، 2010، 493).

اعضای تشکیل دهنده تیم ممکن است از سطوح مختلف سازمان تشکیل شده باشد پس همواره دارای دیدگاه های مختلفی هستند و در نتیجه این تنوّع موجب ایجاد خلّاقیت و نوآوری در سازمان می شود(فردمن، 2011، 8). البته برای این که یادگیری تیمی باعث هم افزایی شود باید به کلیه اعضای تیم جهت همکاری و مشارکت آموزش های لازم داده شود که در نتیجه عملکرد تیم بهبود و توسعه می¬یابد(هدلاند و همکاران، 2013، 90).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.