موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 101 صفحه
شماره فایل : 602 mg


قسمتی از این مقاله:

برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش، درست مثل هر تلاش دیگری، حوزه های محدودی وجود دارند که نتایج معقول در آن ها عملکرد موفقیت آمیز را تضمین می نماید. این حوزه ها به عنوان عوامل حیاتی موفقیت تعریف می شوند.عوامل حیاتی موفقیت برای تحلیل محیطی مفید می باشند؛

زیرا ارتباط مهمی بین تحلیل محیطی و عواملی که منجر به موفقیت سازمان می شوند، وجود دارد. تحلیل و ارزیابی عوامل موفقیت از طریق شناسایی حوزه هایی محوری که برای پیاده سازی مدیریت دانش حیاتی هستند بینش مهمی را فراهم می آورد.(حسینی،سجادی،شفقت،1386،ص10) آلازمی وزئیری از جمله پژوهشگرانی هستندکه آرای صاحبنظران مختلف رادراین خصوص مورد بررسی قرارداده اند و نتایج این بررسی به صورت خلاصه درجدول زیر نمایش داده شده است.(ابطحی،صلواتی،1390،ص58)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.