موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 81 صفحه
شماره فایل : 560 mg


قسمتی از این مقاله:

دانش ، دانش می‌آفریند. همان فرآیندهایی که به کار گرفته می‌شوند تا دانش ایجاد، منتقل و به کار گرفته شود خود منتج به دانش جدید می‌شود. کارمند دانش را از پایگاه‌های اطلاعاتی به کار می‌گیرد تا مشکل مشابهی را که کمی با آن تفاوت دارد حل کند .

این راه حل موفق اکنون پایه دانش سازمانی را تشکیل می‌دهد . به همین ترتیب، ایده‌هایی را می‌توان در جلسات بحث و تبادل نظر مطرح کرد تا ایده‌هایی جدید منتشر شود، ایده‌هایی که برخی از آنها بینش‌های جدید با ارزشی ارائه می‌دهد که به دانش سازمان می‌افزاید. نتیجه، چرخه دانشی است که در آن داده‌ها به اطلاعات تبدیل می‌شوند.

اطلاعات، دستچین و تقویت گردیده و تبدیل به دانش می‌شود (رادینگ، 1386: 52). چرخه دانش و يا به عبارتی فرآيند مديريت دانش همانگونه كه درشكل 2-4 نشان داده شده از چهار بخش اصلی تشكيل شده است: 1. در اختیار گرفتن، 2. ذخیره سازی، 3. پردازش و 4. انتقال 1. در اختیار گرفتن دانش: سازمان دانش کانونی و دانش ضمنی را به صورت داده یا اطلاعات سطح برتر در اختیار می‌گیرد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.