موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 58 صفحه
شماره فایل : 471 mg


قسمتی از این مقاله:

پژوهشگران به پنج بعد رضایت شغلی معرف خصوصیات برجسته ی شغلی اشاره می کنند که در صحنه ی رضایت شغلی نقش مهمی ایفا می کنند، این ابعاد، بر رضایت پرداخت، برابری ادراکی افراد از حقوق و روش پرداخت اشاره می کند. رضایت از شغل که به جالب بودن شغل برای فرد، وجود فرصت های یادگیری و رشد از طریق کار دلالت دارد.

رضایت از همکاران که به معنای میزان دوستی، صلاحیت فنی و حمایتی که همکاران از خود نشان می دهند. رضایت از سرپرست که به توانایی های فنی و مدیریتی مدیران ملاحظاتی که آنان برای علایق کارکنان از خود نشان می دهند اشاره دارد و در نهایت رضایت از ترفیع که به دسترسی به فرصت های واقعی برای پیشرفت کارکنان دلالت می کند (سلطانزاده، قلاوندی، فتاحی،1391، ص 132).

رزی ، (2001) رضایت شغلی را مفهومی چند وجهی می داند که شامل ابعاد درونی و بیرونی است. منابع رضایت درونی به ویژگی های شخصیتی فرد بر می گردند، مانند توانایی ابتکار عمل و برقراری ارتباط با سرپرستان که به آن ها جنبه های کیفی شغل می گویند. منابع رضایت بیرونی، اقتضایی و وابسته به شرایط محیطی هستند، مانند پرداخت، ارتقا یا امنیت شغلی ( مختار نیا، رضوانفر، پورآتشی،1390، ص 648).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.