موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 50 صفحه
شماره فایل : 378 mg


قسمتی از این مقاله:

در تجارت الکترونیک مدلهای مختلفی از معاملات تجاری وجود دارد که این مدلها بر مبنای دوطرف معامله تعریف شدهاند. بر این مبنا ۹ مدل مختلف تجارت الکترونیکی به ترتیب زیر وجود دارد: 1- مدل تجارت شرکت با شرکت : در این مدل فروشنده و خریدار هر دو شخصیت حقوقی هستند یعنی شرکت با شرکت یا تاجر با تاجر. تجارت شرکت با شرکت اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب میکند.

در این مدل، تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه باید واسطهها را نیز شناسایی کنند، همه شرکاء و خدمات مرتبط با تجارت بینالمللی از قبیل: تأمینکنندگان، خریداران، فروشندگان دریایی کالا، لجستیک (پشتیبانی)، خدمات بازرسی، اخبار بازاریابی و کاربریهای نرمافزار که موجب سهولت در امور تولید، خرید و فروش میگردند در یک محل گرد هم میآیند. تجارت شرکت با شرکت در جایی استفاده میگردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خردهفروشان عمل نماییم.

شرکت سیسكو یکی از اولین شرکتهای بزرگی بود که در جولای 1996 سایت تجارت الکترونیکی خود را راهاندازی کرد. یک ماه بعد شرکتهای کامپیوتری عظیمی نظیر مایكروسافت و آی بی ام ، نرمافزارهای تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم میکرد به بازار عرضه نمودند (سرمد سعیدی و میرابی، ۱۳۸۳).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.