موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 59 صفحه
شماره فایل : 355 mg


قسمتی از این مقاله:

می‌‌توانیم در یک جمع‌بندی کلی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان را به شرح زیر بیان کنیم: - مشخص بودن اهداف، مسوولیت‌ها و اختیارات در سازمان -غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان -روحیات و تعلق سازمانی -اعتماد، صمیمیت، صداقت -تشخیص و قدردانی -مشارکت و کارگروهی -ارتباطات -محیط کاری -بهینه‌سازی فرایندها و روش‌های کار -اطلاعات، دانش و مهارت شغلي.(اسکات، 1383، ص 36)

دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی:

برنامه‌های تواناسازی این امکان را به سازمان می‌دهد که به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل کرده و برنامه‌های کسب و کارش را به گونه‌ای عرضه کند که موقعیت خود را همواره در بهترین حالت حفظ کند. برجسته‌ترین مزیت بکارگیری این‌گونه برنامه‌ها آن است که موجبات تفاهم و تعهد هر چه بیشتر کارکنان و سازمان را فراهم می‌آورد. به اعتقاد مولفان این مقاله، مسأله تفاهم یکی از مهم‌ترین منافع حاصله است. هنگامی که کارکنان درک متقابلی از سازمان و وظایف محوله داشته باشند، اغلب خود را جزئی از آن به حساب آورده و برای تعالی سازمان، خود را متعهد می‌دانند؛

به ویژه این وضع هنگامی صادق است که بین عملکرد سازمان و کارکنان، رابطه‌ای منطقی مشاهده شود و چنین رابطه‌ای را درک کنند. ایجاد چنین درکی، درنهایت تفاهم و تعهد ایجاد خواهد کرد. (بابایی، 1381، ص62)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.