موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 49 صفحه
شماره فایل : 298 mg


قسمتی از این مقاله:

در مدل کارت امتیازی متوازن مي‎توان به دو نوع شاخص كلي اشاره كرد كه عبارتنداز: «شاخص‎هاي پيامد » و «محرك‎هاي عملكرد ». مدل BSC در واقع شاخص‎هاي پيامد را با شاخص‎هايي كه مصرف منابع و اجراي فعاليت‎ها را توصيف مي‎كنند (محرك‎هاي عملكرد) تركيب مي‎كند.

منظور از مطرح شدن محرك‎هاي عملكرد» آن است كه ما مي‎خواهيم فاكتورهايي را اندازه بگيريم كه پيامدهاي آتي را تعيين و يا بر روي آن‎ها تأثير مي‎گذارند. كنترل مديريت سنتي كه بر روي اهداف سود غير متمركز تأكيد مي‎كرد بيشتر بر روي نتايج پيامدها تأكيد دارد.

شكل 2-5 يك مدل داده ـ ستاده‎ايي را نشان مي‎دهد كه چگونگي قرار گرفتن اهداف و شاخص‎ها بر روي يك زنجيره علت و معلولي (از منابع و داده‎ها تا تأثيرات و نتايج) مشخص است. واژه تأثير اشاره به اثرگذاري يكي بر ديگري و نيز به معناي ستاده است.

به عبارت ديگر تأثير نهايي به شكل ستاده است (مانند سود بالاتر، اعتبار بهتر، تأثيرات زيست محيطي كمتر و…) وليكن بعضي از اين تأثيرات خود اثراتي را بر عمليات آتي شركت گذاشته بنابراين به نوعي به عنوان داده‎هاي جديد براي عمليات مراحل بعدي محسوب مي‎گردد (قدرتیان، 1381، ص 89).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.