موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 34 صفحه
شماره فایل : 281 mg


قسمتی از این مقاله:

یکی از این دیدگاه ها، نظریه هوش چندگانه است که توسط هاوارد گاردنر، روا نشناس دانشگاه هاوارد، ارائه گشته است. بر طبق این نظریه، دیدگاه های روان سنجی سنتی نسبت به هوش، بسيار محدود و ضعيف است. گاردنر نظریه اش را نخستین با در کتاب قاب های ذهنی: نظریه هوش چند گانه در سال1983 ارائه کرد.

به عقیده او همه انسان ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده و احتمال داده است که نوع مهمی نيز به عنوان هوش هستی گرا وجود داشته باشد (گلمن 1389، 173). 2-2-2 هوش تصویری – فضایی کسانی که هوش تصویری - فضایی بالایی دارند در تجسّم چيزها قوی هستند.

این افراد معمولاً جهت یابی خوبی دارند و با نقشه ها، نمودارها، عکس ها و تصاویر ویدیویی مشکلی ندارند. لذت بردن از خواندن و نوشتن، مهارت در درست کردن پازل و تشخيص راحت الگوها از ویژگی های این نوع هوش می باشد (گلمن 1389، 173).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.