موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 36 صفحه
شماره فایل : 118 mg


قسمتی از این مقاله:

تعریف هوش هوش چيست؟هوش همان استعداد است؟ قوۀ ابتكار است؟ دانايى است؟ قدرت يادگيرى است؟ حافظۀ‌ قوى براى از بر كردن شمارۀ تلفن و شعر است؟ توانايىِ برآمدن از پس مشكلات است؟ براى هوش سه تعریف متداول وجود دارد. رهيافت روان‏سنجى، رهيافت پردازش اطلاعات، و رهیافت رشد است.

شيوۀ برخورد اول را فرانسيس گالتون انگليسى و ديدگاه رشد را ژان پياژه سويسى بنياد نهاد که به تشریح هر کدام در زیر می پردازیم. رهيافت روان‌سنجى‏ فرانسيس گالتون انگليسى در كتاب خود، (1869) اين نظر را مطرح كرد كه تواناييهاى ذهنى انسان قابل اندازه‏گيرى است. بر اساس اين نظريه، بينه و سيمون آزمونى براى اندازه‏گيرى هوش طرّاحى كردند.

آزمون آن‌ها بر تعريف زير استوار است: در مفهوم هوش، استعداد فكرىِ بنيادينى وجود دارد. اين استعداد فكرى، توان داورى است و مى‏توان آن را 'حس خوب‏`، 'حس عملى‏`، 'قريحه‏` و 'استعداد فكرىِ فرد براى تطبيق با محيط` ناميد. بنابراين، خوب داورى‏ كردن، خوب درك ‏كردن و خوب استدلال‏ كردن فعاليتهاى اساسى هوش‏اند (بينه و سيمون، 1905).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.