موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 62 صفحه
شماره فایل 696


قسمتی از این مقاله:

خشونت در خانواده می تواند طبق مشخصات قربانی تقسیم بندی شود که در زیر به انواع آن اشاره می شود

خشونت بین همسران:

متداول ترین نوع رفتارهای خشونت آمیز در خانواده بین زن و شوهر اتفاق می افتد که این نوع رفتارها ممکن است از طرف شوهر نسبت به زن یا برعکس به وقوع بپیوندد. 2-2-1-7-1-1. خشونت شوهر نسبت به زن: در خشونت زناشویی اصولا خشونت از طرف شوهر نسبت به همسر به وقوع می پیوندد و این امر ریشه تاریخی بسیار طولانی دارد چنان چه جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی در سال1869 نوشته است که از بدو شکل گیری جوامع انسانی، زنان در اسارت مردانی بوده اند(روی، ترجمه قراچه داغی،1387).

لیکن حمایت از زنان در برابر خشونت به عنوان یک معضل اجتماعی امری است که تنها در دهه های اخیر در غرب مطرح شده است. این موضوع(زن آزاری) همواره، در همه ی جوامع و در بین همه طبقات اجتماعی وجود داشته است و با افزایش آمار آن محققی به نام"واکر" با بررسی تأثیرات روان شناختی سوء رفتار با زنان اصطلاح "زن کتک خورده" را ابداع کرد و امروزه علایم روان شناختی آن تحت عنوان"سندرم زن کتک خورده" طبقه بندی می گردد(صادقی،1378).

مطالعات به عمل آمده در 35 کشور جهان حاکی از آن است که، یک چهارم یا حتی بیشتر زنان توسط شریک کنونی یا قبلی شان مورد سوء استفاده جسمی قرار گرفته اند(شیرافکن،1379). خانه های امن جمعیت عظیمی از زنان را در خود پناه می دهد و این مسایل نشان دهنده خشونت های سنگین خانوادگی است و معمولا خشونت های سبک در جایی انعکاس نمی یابد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.