موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 57 صفحه
شماره فایل 677


قسمتی از این مقاله:

این تئوری در سال 1992 توسط برت برای مفهوم‌سازی سرمایه اجتماعی بكار برده شد. تأكید این تئوری بر روابط میان فرد و همكاران وی در شبكه و همین‌طور روابط میان همكاران با یكدیگر است (الوانی، 1385؛ 8). منظور از شكاف در این تئوری، فقدان ارتباط میان دو فرد در یك شبكه اجتماعی است كه فی‌نفسه برای سازمان مزیتی تلقی می‌شود.

مطابق این تئوری اگر یك فرد در یك شبكه اجتماعی با همكارانی كه با هم در ارتباط نیستند یا حداقل اندكی ارتباط دارند ارتباط برقرار كند نهایت استفاده را خواهد برد. بنابراین تقویت شبكه‌های شكاف‌دار، دارای مزایایی از جمله: ارزیابی سریع اطلاعات، قدرت چانه‌زنی مضاعف، افزایش قدرت كنترل بر منابع و نتایج است.پیوندهای ساختاری می‌تواند برای بهبود عملكرد سرمایه اجتماعی مؤثر واقع شود.

برای نمونه مشاركت در اجرای برنامه‌های پرداخت مشترك حق بیمه می‌تواند در زمان بازپرداخت از طرف شركت بیمه مؤثر واقع شود (تاج‌بخش، 1384؛ 31). این تئوری فرض می‌كند كه بازارها، سازمان‌ها و افرادی كه در ارتباط با هم هستند در صورتی كه روابط میان آنها ساختار نیافته، بی‌نظم و تعریف نشده باشد بعنوان یك سرمایه سودآور برای آنها تلقی می‌شود و هر چه ارتباط میان آنها منظم‌تر و ساختارمندتر باشد از این سرمایه كاسته می‌شود. بطور كلی رسمیت و قانون‌مند بودن ساختاری با سرمایه اجتماعی در تعارض است.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.