موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 34 صفحه
شماره فایل 671


قسمتی از این مقاله:

- خانواده ها ، نخستین ، مؤثر ترین ، پایدارترین و مهم ترین آموزشگاه و پرورشگاه انسان است . 2- خانواده ها ، نخستین کانون رشد وشکوفایی استعدادهای بالقوه انسان ؛ حفظ وتأمین سلامت جسمانی وروانی ؛ونیز آرامش روحی انسان است .

3- خانواده مهم ترین کانون رشد شخصیت وانسان سازی ؛ انتقال ارزشها ،هنجارها نگرشها وباورها ، وآماده سازی فرد برای زندگی در دنیای واقعی است . 4- خانواده ، مهم ترین کانون همانند سازی والگوبرداری ، اجتماعی شدن و جامعه پذیری است. 5- خانواده مهم ترین کانون شکل گیری (مفهوم خود ) و خود شناسی ، اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران است .(به پژوه 1389) فاربر در سال 1995 طی پژوهشی که در ایالات متحده آمریکا انجام داد ، نتیجه گرفت که وجود والدین مستبد یا سهل انگار در خانواده غالباً باعث اختلال یا به تعویق افتادن رشد خانواده می گردد .

وی خاطر نشان می سازد که انواع فشارهای مختلف در اثر وجود چنین والدینی کلیه اعضا خانواده را دچار بحران کرده و در نتیجه واکنش هایی نشان می دهند که باعث مشکلات زنا شویی ، طلاق و افسردگی فرزندان می گردد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.