موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 46 صفحه
شماره فایل 662


قسمتی از این مقاله:

هوش هیجانی پیش بینی کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برخورد مناسب با استرس هاست. پرورش و رشد هوش هیجانی از اهمیت زیادی برخوردار است. موارد زیر را می توان به عنوان اهمیت هوش هیجانی بیان نمود.

1 - ایجاد حس مسئولیت پذیری 2- ایجاد زندگی شاد و با نشاط 3- برخورد با موقعیت های خطرناک 4- ایجاد روحیه همکاری و کمک به دیگران افرادی که از نظر هوش هیجانی در سطح بالاتری هستند، تحقیقات نشان داده است که ویژگی های زیر را دارا هستند: 1- یادگیرندگان بهتری هستند. 2- مشکلات رفتاری کمتری دارند. 3- هیجان‌های خود را بخوبی بیان می کنند. 4- به حرفهای دیگران خوب گوش می کنند. 5- از خود خشونت کمتری نشان می دهند.

6- دوستان زیادی پیدا می کنند. 7- خوشحال و با نشاط هستند. 8- تحمل مشکلات در آنها زیاد است. 9- درباره اطرافیان خود احساس خوبی دارند (پلیتری ، 2002؛ به نقل از علی اکبری دهکردی، 1391).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.