موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 36 صفحه
شماره فایل 650


قسمتی از این مقاله:

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت ها است که عبارتند از(قلی زاده،1392،ص 212): • پاسخگویی • شفافیت • عدالت (انصاف) • رعایت حقوق ذینفعان هدف اصلی حاکمیت شرکتی شفاف سازی و پاسخگویی در بازار سرمایه می باشد؛ بنابراین چنان چه در کشوری به موضوع پاسخگویی و شفافیت توجهی نشود و یا اساساً موضوع حکمرانی خوب مطرح نباشد آئین نامه حاکمیتی شرکت ها کارساز نخواهد بود؛

چون ساز و کار حاکمیت شرکتی برخورد جدی با تخلفات شرکت ها و مدیران آن ها می باشد که در این مورد در ایران سابقه خاصی وجود ندارد. لذا چنان چه بخواهیم با این آئین نامه ها هم سیاسی برخورد کنیم راه به جایی نمی برد. همان طوری که یک دولت باید پاسخگوی اعمال خود به شهروندان باشد یک شرکت هم باید پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و به طور کلی عموم مردم باشد و بر همین اساس چون مدیران شرکت ها مسئولیت مستقیم پاسخگویی را عهده دار هستند باید اطلاعات خاصی را برای پاسخ خواه به موقع فراهم نمایند (قلی زاده،1392،ص 212). حاكميت شركتي به دلايل زير حائز اهميت است (سینا قدس،1387،ص 50):

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.