موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 51 صفحه
شماره فایل 545


قسمتی از این مقاله:

الف- تکنیکال تحلیلگران تکنیکال کسانی هستند که اعتقاد دارند قیمت اوراق بهادار کاملاً توسط نیروهای عرضه و تقاضای اوراق بهادار تعیین میشود، در عین حال که عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا در جای خود میتواند واقعی، قابل مشاهده و یا ذهنی باشد. علاوه بر این تحلیلگران فنی اعتقاد دارند، که با وجود نوسانات هر روزه، قیمت سهام از الگوی مشخصی پیروی میکند و برای دورههای طولانی بدون تغییر باقی میماند. این روش مانند تمام روشهای پیشبینی امور، از پیشبینی دقیق تغییرات عاجز است، اما بیان میکند که به بالاترین احتمال، چه رخدادهایی در انتظار قیمت سهم خواهد بود.

عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام طبق این روش تحلیلی عبارتند از: 1- بودجه شرکت و پیش بینی سود هر سهم، 2- تغییرات قیمت سهام در سالیان گذشته و میزان تولید و فروش یکسان، 3- سیاستهای پولی و مالی کشور، 4- تقسیم سود سهام، 5- طرحهای توسعه و افزایش سرمایه، 6- ترکیب داراییها و سرمایهگذاریها، 7- اعتبار و سابقه شرکت، 8- بدهیهای احتمالی، 9- اطلاعات درونی شرکت و شایعات، 10- نسبت قیمت به درآمد هر سهم، 11- عرضه و تقاضای سهام ، و 12- مدیریت شرکت(اسچوب ، 2007).

ب- بنیادی تحلیلگران بنیادی متخصصانی هستند، که دیدگاهی بنیادی (مبتنی بر مدیریت و قدرت شرکت و سایر نیروهای غیراقتصادی) را در ارزیابی سهام و تخمین قیمت بنیادی سهام، به کار میگیرند. تجزیه و تحلیل بنیادی، عبارت است از بررسی علمی و عوامل اساسی و بنیادی تعیین کننده ارزش سهام. تحلیلگر بنیادی به بررسی داراییها، بدهیها، فروش، ساختار بدهیهاي محصولات، سهم بازار، ارزیابی مدیریت بنگاه و مقایسه آن با رقبا میپردازد و در نهایت ارزش ذاتی سهام را تخمین میزند.

ابزار تحلیلگران مالی عبارت است از نسبتهای مالی که از ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان طی چند سال به دست میآید(بروكس ، 2010).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.