قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 38 صفحه
کد فایل: mb 415


قسمتی از این مقاله:

صاحب نظران جهان، با توجه به دورانی که در آن بوده اند و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور خود و یا وضعیت اقتصادی کل جهان در زمان خود، و همچنین بنا به تکنولوژی و شرایط حاکم بر آن دورانها و از همه مهمتر با عنایت به استنباطی که انجام تحقیقات خود در این خصوص داشته اند، و همینطور نگاهی که به نوآوری داشته اند، تعاریف مختلفی از نوآوری را بدین گونه بیان نموده اند:  شومپيتر (1934)، نو آوري را اين گونه تعريف كرده است:  كالاي جديد يا يك محصول با كيفيت برتر از انچه وجود دارد.

 معرفي روش جديد توليد محصول و يا توزيع كالا.  گشايش يك بازار جديد  عرضه منبع جديد مواد خام يا كالاي نيمه توليدي  معرفي شكل جديدي از سازمان اقتصادي.  دراكر (1985): نوآوري تنها به محصول يا سرويس محدود نمي شود بلكه شامل تغيير در فرايندهاي سازماني نيز مي گردد.

 رابينز( 1991): فرايند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محصول، خدمات و روش هاي جديد عمليات (طالب بيدختي 1383: 21).  پورتر (2001، 28): نوآوري يك نوع جديد از انجام دادن چيزهايي است كه تجاري سازي شده اند. فرآيند نوآوري نمي تواند از محتواي رقابتي و استراتژيك يك سازمان جدا شود.

ادامه دارد ...