قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 39 صفحه
کد فایل: mb 394


قسمتی از این مقاله:

شناخت درمانی گروهی مایكل فری مبتنی بر ‌شناخت درمانی افسردگی بك (CT)، رفتار درمانی عقلانی عاطفی الیس (REBT) و درمان بازسازی شناختی مك مالین (CRT) می‌باشد. علت انتخاب این روش آموزش روانی این است كه به مراجع قدرت كنش بالایی می‌دهد و دارای گرایش شناختی بسیار قدرتمندی است و از سویی با توان و مهارت اغلب درمانگران نزدیكتر و سازگارتر است (فری، 1998؛ صاحبی و همکاران 1382).

ادامه دارد ...