قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 47 صفحه
کد فایل: mb 343


قسمتی از این مقاله:

سازگاری رضایت‌بخش فرد با موفقیت‌های اجتماعی عمده زندگی، به طور مستقیم با میزان ارضای همه نیازهای اساسی مرتبط است. نیازها و ارضاء آنها به ادراك فرد با توجه سن، جنس، استعدادهای ارثی و فرهنگی، طبقه اجتماعی، شغل، محل جغرافیایی، تعلیم و تربیت، تجارب و سازگاری‌های زندگی اشخاص دیگر بستگی دارد(گریسون و همكاران، 1967 به نقل از حسن آبادی، 1381).

متغیرهایی كه در سازگاری موثر هستند: 1-شخصیت فرد 2-ادراك فرد از مشكل 3-شدت مساله و مشكل 4-حمایت اجتماعی 5-تعداد راه‌های ممكن برای رسیدن به هدف. 6-توانایی و استعداد برای مراقبت از سلامتی خود. 7-درك فرد از موقعیت خود. 8-درك خانواه از موقعیت فرد. 9-توانایی و استعداد فرد برای جذب حمایت‌های اجتماعی.

10-سابقه برخورد فرد با بحران‌ها یا ضربه‌های روانی. 11-وضعیت اقتصادی. 12-سلامت روانی. 13-انگزیه فرد برای زندگی. 14-نگرش‌ها و فعالیت‌های محیط موثر(اسلامی نسب، 1373، ص46).

ادامه دارد ...