قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 47 صفحه
کد فایل: mb 343


قسمتی از این مقاله:

جریان سازگاری از مراحل به هم پیوسته گوناگونی تشکیل شده که افراد را در حالات گوناگون در برمی گیرد.آغاز فرایند سازگاری از نیاز یا سائق آغاز شده و با ارضای آن تمام می شود. بنابراین مراحل سازگاری را می توان خروج از حالت تعادل و رسیدن به حالت تعادل جدید دانست.

چرخه سازگاری را می توان به صورت زیر مطرح کرد( اسلامی نسب، دلایل سازگاری 1-می خواهیم به آرمان و آرزویمان برسیم. 2-به خودشناسی و خودسازی اقدام سپس احساس سلامت کنیم. 3- نیازهای معنوی را پاسخ بگوییم. 4-رابطه ای با خداوند برقرار کنیم و احساس کنیم خالق از بنده راضی است.

5-در طریق عقلی و منطقی گام برداشتن است. 6-برای پیشرفت، تعالی و بهتر شدن است ( اسلامی نسب،1373). 1373).

ادامه دارد ...