قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 25 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 310 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

سطوحی از استرس ممكن است به بهتر شدن عملكرد كاری كمك كنند. وقتی استرس وجود نداشته باشد کارکنان دچار تنبلی و کسالت می‌شوند. چنان كه استرس افزایش پیدا كند عملكرد به سمت بهبود می‌رود و كاركنان آمادگی ذهنی و روانی بالایی برای رویایی با چالشها پیدا می‌كنند.

اگر مقدار استرس از سطح بهینه فراتر رود، تقاضاها از توانایی كاركنان بیشتر و در نتیجه سطح عملکرد افت می‌یابد (پرداختچی، 1388 ،ص59).

ادامه دارد ...