قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 28 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 286 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

تاب آوری پنج خصوصیت مهم دارد. این پنج خصوصیت در زیر لیست شدهاند (ابرنهام، 2009): 1- تاب آوری یک روند پویا و دینامیک است، نه یک وضعیت ثابت 2- تاب آوری موقعیتی است، یعنی یک رفتار سازگارانه در یک موقعیت ممکن است و در یک موقعیت دیگر ناسازگار باشد. 3- تاب آوری محصول تعامل ویژگیهای شخصیتی ذاتی با فاکتورهای محیطی است.

4- تاب آوری در موقعیتهای که چندین عامل خطر وجود دارد، پیچیدهتر است. 5- تاب آوری میتواند آموختنی باشد. بنابراین در مفهوم تاب آوری علاوه بر یکسری خصوصیات بالقوه با یکسری عوامل حمایتی بیرونی از جمله امکان آموزشدهی، کسب و یادگیری مهارتهای محافظت کننده مواجه میشویم که این نکته از دیگر مفاهیم مطرح در روانشناسی مثبتگرا را به یافتن شیوه موجود در افزایش تاب آوری ترغیب مینماید.

در مجموع میتوان گفت که تاب آوري فرايندي پويا است كه در آن تأثيرات محيطي و شخصيتي در تعاملي متقابل بر يكديگر اثر ميگذارند. پژوهشهاي تاب آوري الگوهاي نظري رشد انسان را كه پيش از اين توسط اريكسون، برونفن، پياژه، كلبرگ، گيليان، اسکينر، مزلو و پيرس مطرح شده بود (رايت و ماسن، 1997)، مورد تأييد قرار ميدهند.

در تمامي اين الگوهاي نظري، در حالي كه بر ابعاد مختلف رشد انساني(رواني- اجتماعي- شناختي- اخلاقي- معنوي) تأكيد مي شود، هسته مركزي اين رويكردها را اين پيش فرض تشكيل مي دهد كه فطرتي بيولوژيك براي رشد و كمال در هر انسان وجود دارد-طبيعت خود اصلاح گري ارگانيسم انساني- كه بطور طبيعي و تحت شرايط معين محيطي ميتواند آشكار شود. همانگونه كه ماسن (2001) ميگويد: «هنگامي كه فاجعه از سر بگذرد و نيازهاي اوليه انساني تأمين گردد، آنگاه تاب آوري احتمال ظهور مييابد.»

ادامه دارد ...