قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 65 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 240 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

مردم معمولا دوست دارند به نحوی زمام اختیار رخدادهای زندگیشان را در دست داشته باشند و زمانی كه می خواهند مستقیما بر وقایع تاثیر بگذارند، شخصا اقدام كنند. آنان، برای این كاربه كنترل فردی نیاز دارند یعنی احساس اینكه قادر به تصمیم گیری و اقدام موثر برای رسیدن به نتیجه مطلوب و اجتناب از نتیجه نامطلوب هستند (رادین، 1986). چندین پژوهش نشان داده است افرادی كه از احساس كنترل فردی قوی برخوردارند به هنگام استرس، كمتر فرسوده می شوند (الیوت ، تریف و استاین، 1986؛ ماتینی و كاپ ، 1983؛ مك فارلین، نورمن، استرینر و روی، 1983؛ سالس و مولن، 1981؛ به نقل از سارفینو، 2002).

انواع كنترل

احساس كنترل فردی، موجب كاهش استرس می شود. این مسئله را با در نظر گرفتن فرایند زایمان كه واقعه ای استرس زا است، می توان شرح داد. زنانی كه دوره های آموزشی زایمان طبیعی را می گذرانند تعدادی از روش های افزایش كنترل فردی در فرایند زایمان را می آموزند. آنان، همانند سایر افرادی كه در موقعیت های استرس زا قرار می گیرند، می توانند با تاثیر گذاری بر این واقعه، موجب كاهش استرسی شوند كه تجربه می كنند. انواع كنترل ها عبارتند از (آوریل ، 1973؛ كوهن، اوانز، استوكلز و كرانتز، 1983؛ میلر، 1979؛ تامپسون، 1981، به نقل از سارافینو1383).

1- كنترل رفتاری شامل توانایی انجام اقدامی عملی به منظور كاهش تاثیر استرس است. این اقدام ممكن است باعث كاهش شدت یا مدت زمان واقعه شود. برای مثال، طی زایمان مادر می تواند از شیوه های تنفسی ویژه برای كاهش درد استفاده كند.

2- كنترل شناختی شامل توانایی استفاده از فرایندها یا راهكارهای فكری به منظور تعدیل تاثیر استرس است. این راهكارها، اندیشیدن در مورد واقعه به گونه ای متفاوت، یا توجه به فكر یا احساسی خوشایند را شامل می شود. برای مثال، مادر به هنگام زایمان می تواند به لحظات شیرینی كه كودك به زندگی او می افزاید، بیندیشد یا می تواند توجهش را به حركت بچه، یا تصویری مانند یك روز خوب در كنار ساحل، معطوف سازد.

3- كنترل بر تصمیم گیری ها به داشتن امكان انتخاب از میان راه ها و اقدامات گوناگون، گفته می شود. در فرایند زایمان، پدر و مادر حق انتخاب های گوناگونی دارند. مانند انتخاب میان پزشك یا ماما، زایمان طبیعی یا سزارین، زایمان در بیمارستان یا منزل. در موقعیت های پزشكی دیگر، ممكن است به بیمار در مورد نحوه و زمان درمان، حق انتخاب داده شود.

4- كنترل اطلاعاتی شامل داشتن موقعیت برای كسب اطلاعات در مورد واقعه ای استرس زا است- مانند اینكه چه اتفاقی خواهد افتاد، چرا، و پیامدهای احتمالی آن چیست؟برای مثال، یك زن باردار ممكن است اطلاعاتی در مورد مراحل زایمان، احساسات مادر پس از آن، و روش های پزشكی به دست آورد. كنترل اطلاعاتی، به وسیله افزایش توانایی فرد در پیش بینی وقایع و كسب آمادگی های لازم برای مواجهه با آن، و كاهش ترس ناشی از وقایع ناشناخته، موجب كاهش استرس می شود. هر یك از انواع كنترل می تواند موجب كاهش استرس شود، اما به نظر می رسد كه كنترل شناختی بیشترین تاثیر سودمند و پایدار را داشته باشد (كوهن، اوانز، استوكلس و كرانتز، 1986؛ تامپسون، 1981به نقل از سارافینو، 1383).

باور فرد در مورد خودش و كنترل اعتقاد افراد در مورد كنترلی كه بر زندگیشان دارند. متفاوت است. بعضی از مردم تصور می كنند زمام اختیار زندگیشان را در دست دارند و بعضی دیگر چنین باوری ندارند. كسانی كه معتقدند بر توفیق ها و شكست هایشان مسلطند، كانون كنترل درونی دارند. به عبارت دیگر، آنان خود را مسئول می دانند. بعضی از افراد، مانند كه معتقدند اختیار زندگیشان در دست نیروهای خارجی است. كانون كنترل بیرونی دارند (فاریس، 1987؛ راتر، 1966، به نقل از سارافینو، 1383).

مسلم است كه هر گاه فرض كنیم همه چیز زندگی در اختیار فرد است، واقع بینانه فكر نكرده ایم. اما میزان قبول مسئولیت، تعیین كننده كانون كنترل است. جولیان راتر (1966) مقیاس كانون كنترل درونی- بیرونی را به منظور تعیین میزان درونی یا بیرونی بودن كانون كنترل افراد، تدوین كرد. این مقیاس، شامل رشته ای عبارت های دوگانه است مانند: الف) یك فرد معمولی می تواند در تصمیم گیری های دولت تاثیر بگذارد. ب) جهان را شماری اندك از افراد با قدرت اداره می كنند. از میان هر جفت از این عبارت های درونی-بیرونی، فرد باید جمله ای را كه با آن موافق است، انتخاب كند. اكثر مردم، در مورد میزان تاثیرشان بر وقایع زندگی خود، افكاری میانه دارند. یعنی كانون كنترل آنها در میانه طیف به شدت درونی و به شدت بیرونی قرار می گیرد. یكی دیگر از جنبه های كنترل فردی كه اهمیت دارد كارایی شخصی است یعنی اعتقاد به اینكه می توانیم درآنچه می خواهیم انجام دهیم، موفق شویم (بندورا، 1986).

مردم احتمال توفیق یا شكست را براساس مشاهدات قبلی خود از نتایج فعالیت هایشان تخمین می زنند. آنها برای به انجام رسیدن یك عمل، دو مورد را در نظر می گیرند:

1- آیا عمل، در صورت صحیح انجام گرفتن، به نتیجه مطلوب منجر خواهد شد؟ 2- آیا می توانند آن عمل را به نحو مطلوب انجام دهند؟ برای مثال، ممكن است بدانید كه در صورت گذراندن یك دوره تخصصی، موفق به كسب مدرك آن دوره خواهید شد. اگر تخمین شما در مورد موفقیت در آن دوره برابر صفر باشد، احتمال ثبت نام شما كم است. كسانی كه از احساس كارایی قوی برخوردارند در مقایسه با كسانی كه احساس كارایی ضعیفی دارند، در موقعیت های استرس زا، كمتر دچار فرسودگی جسمی و روانی می شوند (بندورا، ریس و آدامز، 1982؛ بندورا و همكاران، 1985؛ هالاهان و بك، 1984، به نقل از سارافینو، 1383).

ادامه دارد ...