موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 47 صفحه
شماره فایل : 774 mg


قسمتی از این مقاله:

گرچه گاهی فقدان استراتژی تبدیل به مزیت و موجب انعطاف پذیری سازمان میشود(احمدپور داریانی، 1388) و علیرغم ادعای مینتزبرگ مبنی بر ظهور و سقوط برنامه ریزی استراتژیک در کتابی با همین عنوان(1994)، این نوع برنامه ریزی هنوز هم بطور گسترده در موسسات آموزشی، سازمانهای غیرانتفاعی و بخش کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرد(انتشارات مدارس عمومی وینکا، 2011؛ پارسائیان، 1388) و به نوعی در بین روشهای مختلف برنامه ریزی غلبه یافته است و بسیار متداول است بطوریکه گاهی معادل با برنامه ریزی تصور میشود. برنامه ریزی استراتژیک از دیدگاه نظری، بظاهر ساده اما درواقع، فرآیند بسیار پیچیده ای است و باید با روشی نظام مند صورت گیرد(پارسائیان، 1388).

بررسی نظریات مخالفان و موافقان، حاکی از این است که درک روشن و تصوری واحد از موضوع شکل گیری استراتژی و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک وجود ندارد(احمدی و دیگران، 1389). طبیبی(1375) به ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک که آنرا از برنامه ریزی عملیاتی متمایز میکند اشاره کرده است که برخی از آنها عبارتند از: شکل گیری و تدوین درسطوح عالی سازمان، تاکید بر اثربخشی(دستیابی به اهداف اصلی تعیین شده و انجام کارهای درست)، تاکید بر منافع آتی سازمان(بلندمدت و توجه به منابع و امکانات آتی)، فرض ساختار سازمانی منعطف و متناسب و همراه با تغییرات محیطی، بکارگیری روشهای نو و تجربه نشده درکنار روشهای تجربه شده، دارای ریسک بیشتر.

برایسون درسالهای1990 و1993، برنامه ریزی استراتژیک را تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی معرفی میکند که سرشت و سمت گیری فعالیتهای یک سازمان را در چارچوب قانونی شکل میدهد و با روشی نظام مند از فرآیند مدیریت استراتژیک، پشتیبانی میکند و از سوی دیگر متضمن همه اقداماتی است که منجر به تعریف اهداف و تعیین استراتژیهای مناسب برای دستیابی به آن اهداف برای کل سازمان میشود.

برخی برنامه ریزی استراتژیک را شامل فرآیند ارزیابی محیط درحال تغییر سازمان بمنظور ابداع رسالتی برای آینده سازمان معرفی میکنند(یعنی تعیین چگونگی سازگاری سازمان با محیط آینده براساس رسالت، توانمندیها و ضعفها و ارائه برنامه ای درین راستا). برخی معتقدند که برنامه ریزی استراتژیک بستر یا چارچوبی است برای عملی ساختن اندیشه استراتژیک و هدایت عملیات(وردی نژاد، فریدون؛ مرآتی، عاطفه؛ 1389).


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 39000 تومان

فروش ویژه پنج فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 64000 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 64000 تومان حق اشتراک: تعداد 5 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

اگر مشکلی در دریافت فایل داشتید ایمیل بزنید:

iranprojhe@gmail.com

یا در ایتا پیام بدین. ارسال مستقیم پیام در ایتا

کد فایل را حتما بفرستید

یا