موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 15 صفحه
شماره فایل : 220 mg


قسمتی از این مقاله:

رهنمودهایی برای بهبود کیفیت تبادلات رهبر-اعضا برای رهبران و پیروان عبارتند از: 2-22-1) کارمندان جدید وفاداری، حمایت و همکاری خود را به مدیران نشان دهند؛ 2-22-2) چنانچه یک عضو برونگروهی است یا موقعیت را بپذیرد و سعی کند با همکاری و فداکاری، به یک عضو درونگروهی تبدیل شود و یا سکوت کند؛ 2-22-4 ) مدیران باید آگاهانه در جهت گسترش گروههای خود تلاش کنند؛ 2-22-5)مدیران باید به کارکنان خود فرصت کافی دهند،تاخودرانشان بدهند.(کریتنر،کنینکی، 2002) 2-23)

تأثیر مبادله رهبر-عضو بر رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی تأثیر ها یا پیامدهای مبادله رهبر-عضو که بهطور گستردهای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، به تسهیل تغییر اجتماعی مثبت در سازمانها کمک میکند.این تئوری، نشان میدهد که کیفیت رابطه بین رهبران و پیروان، کیفیت پیامدهای بهدست آمده را تعیین میکند. پیامد مرتبط با روابط دارای کیفیت بالا، مثبت است و شامل ترک خدمت کمتر، عملکرد بالاتر زیردست، رفتار شهروندیسازمانی کارکنان ، رضایت و تعهد است. ( 2009Lanefeld,) پیامدها ممکن است برای رهبران، اعضا و یا سازمان، کاربرد داشته باشد؛

اما اکثر تحقیقات، پیامدها را از دیدگاه اعضابررسی و تأکید کردهاند. بهطور کلی، پنج پیامد که اغلب بهطور مکرر در متون مرتبط مطالعه شده، شامل: 1- رضایت از سرپرست و رضایت کلی، 2- ترک خدمت، 3- عملکرد، 4- تعهد و 5- رفتارهای شهروندی سازمانی است. کاهش تعارض نقش، وضوح نقش و افزایش شایستگی پیرو از پیامدهای دیگر مبادله رهبر-عضو هستند. عملکرد، یکی از مهمترین پیامدهای مبادله رهبر-عضو است. تعهد به عملکرد، توسط کارکنان هنگامی پذیرفته میشود که پیامدهای با ارزش، برای هر دو طرف تسهیم شود. همچنین تفویض اختیار، تعهد و خودکارآمدی حرفهای بهطور مثبتی با مبادله رهبر-عضو مرتبط هستند.

تحقیقات نشان دادهاند که رابطه رهبر- عضو با کیفیت بالا بهطور مثبتی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و سلامت کارکنان رابطه دارد. بهطور خلاصه، پیامدهای مثبت فردی و سازمانی مرتبط با مبادله رهبر-عضو، دلیل خوب و معتبری برای حداکثر کردن رابطه بین رهبران و پیروانشان است. ( 2009Lanefeld,)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 39000 تومان

فروش ویژه پنج فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 64000 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 64000 تومان حق اشتراک: تعداد 5 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

اگر مشکلی در دریافت فایل داشتید ایمیل بزنید:

iranprojhe@gmail.com

یا در ایتا پیام بدین. ارسال مستقیم پیام در ایتا

کد فایل را حتما بفرستید

یا