موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 72 صفحه
شماره فایل : 50 mg


قسمتی از این مقاله:

تغییر و دگرگونی با شتاب از ویژگیهای این هزاره است. باید پذیرفت که زندگی و زندگیکردن، با تحول معنی پیدا میکند. بدون تحول، زندگی عملاً متوقف میشود. در بسیاری اوقات روحیه محافظهکاری و ترس از عواملی که حتی کاملاً برای انسانها شناخته شده نیستند، آنها را ناگزیر میسازد که به سکون و سکوت و حتی انهدام، تسلیم شوند. در دنیای کسب وکار، محافظهکاران و جویندگان حاشیهی امن، در حقیقت در پی انهدام خود و کسب و کارشان هستند که در این میان رهبران تحولی تا حدودی میتوانند محیطهای به وجود آمدهی این چنینی را کنترل کنند.

در میان انواع رهبری مدیران سازمانها با توجه به مطالعات انجام شده نوع رهبری تحولی موثرتر از رهبری تبادلی نشان داده شده است. مفهوم اولیه رهبری تحولی توسط برنز (1978) و در نتیجه بررسی های توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. وی توجه خود را به ماهیت روابط متعامل رهبران و پیروان جلب نمود. او مطالعه رهبری را به سمت پویاییهای تعارض و قدرت، اهداف جمعی، تغییر واقعی عمدی و اهمیت مبنای اخلاقی رهبری و پیروی کشانید و سپس دو نوع مدل رهبری را مطرح نمود: تبادلی و تحولی (مگلیوکا و چاریستاکیس ، 2001).

رهبران تحولی صاحب بینشی هستند که از طریق آن، دیگران را برای انجام کارهای استثنایی و روشنتر و آیندهای مطلوب به جنگ و جدال و تلاش وا میدارند (اوولیو و گاردنر ، 2005؛ لیدن، وین، زائو و هندرسون ، 2002). ویژگیهای بارز رهبری تحولی ویژگی مراودهای و کاریزماتیک است به گونهای که ذهن و احساسات افراد را با هم یکپارچه میسازد (تور و اوفوری، 2007). رهبران تحولي در باورها و اهداف پيروان نفوذ ميكنند و به عنوان قهرمان شناخته ميشوند و تأثير فوق العادهاي در پيروان خود به جاي میگذارند.

رهبران تحولی از طريق تأييد انديشهها و ارزشهاي اخلاقي كاركنان و الهام بخشيدن به آنان براي انديشيدن به مسائل با استفاده از شيوههاي نوين، انگيزه فوقالعادهاي فراهم ميكنند. بس (1985) رهبري تحولي را نتيجة توسعة رهبري تعاملي كه تا ماوراي موافقتنامهها و معاوضهها امتداد مييابد، تفسير ميكند. رهبران تحولي افرادي پويا، تحريككننده سطوح آگاهي پيروان راجع به مجموعه علايق الهامبخش و كمككننده به پيروان براي به دست آوردن بازده عملكرد غيرمعمول هستند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 39000 تومان

فروش ویژه پنج فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 64000 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 64000 تومان حق اشتراک: تعداد 5 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

اگر مشکلی در دریافت فایل داشتید ایمیل بزنید:

iranprojhe@gmail.com

یا در ایتا پیام بدین. ارسال مستقیم پیام در ایتا

کد فایل را حتما بفرستید

یا