موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره فایل 812


قسمتی از این مقاله:

عوامل حمایتی در اوان درمان گروهی، بسیار اساسی میباشد. فردی كه وارد گروه میشود از عزت نفس پایین و بیمعنایی رنج میبرد. عوامل حمایتی این تجارب منفی را هدف قرار می دهند. این عوامل هم بر درگیر شدن در گروه و هم آینده چشمانداز مثبتی میگشایند و تمایل عضو را در مشاركت میافزایند.

برخورد سازنده با مشكلات توانایی است كه از عوامل حمایتی تغذیه میكند (اسلامی نسب، 1374). عوامل حمایتی دارای مؤلفههایی است كه عبارتند از: 1- القای امید امید در سراسر درمان گروهی، عنصر اساسی است. در آغاز مشاركت گروهی، امید عضو را برمیانگیزد تا با اعضای دیگر تعامل برقرار كند زیرا انتظار دارد كه درگیر شدن و اشتغال در گروه، به افزایش بهبودی می انجامد.

در اواسط درمان، امید عضو را برمیانگیزد تا به رغم رویارویی با تجارب هیجانی دشوار كه از سوی گروه تحریك میشوند، مقاومت كند و در اواخر درمان، امید به عضو كمك میكند تا با احساسات مشكل آفرین همبسته با پایان گروه فائق بیاید. امید به هدف گزینی كمك میكند. همچنین، به بازشناسی مسیرهای ممكنی كه بوسیله آن اهداف میتوانند تحصیل شوند. امید باعث می شود که فرد خویش را به عنوان فردی درک کند كه قادر است تلاش كند تا به اهداف برسد (اسلامی نسب،1374).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com