قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
کد فایل: mb 373


قسمتی از این مقاله:

بهداشت روانی علاوه براینكه هدف هر جامعهای به شمار میآید. معیاری برای سلامت فرد نیز محسوب میگردد. این اصطلاح دارای معانی متعددی است كه از جامعهای به جامعه دیگر، فرهنگی به فرهنگ دیگرمتفاوت است به همین دلیل در روان شناسی، الگوها و دیدگاههای متفاوتی نسبت به سلامت روان وجود دارد (اندل، 2009). در ذیل به این دیدگاهها اشاره میگردد. از نظر دایان سلامت روان، توانایی ما را در درك واقعیت (همانگونه كه روی میدهد) در پاسخ دادن به چالشهای آن و در پیش گرفتن تدابیرخردمندانه برای زندگی افزایش میدهد.

ویژگیهای اشخاص سالم از نظر دایان به شرح زیراست: - توانایی انجام وظیفه و مسئولیت شخصی. - قابلیت برقرار كردن روابط انسانی با دیگران. - داشتن برداشتهای واقع بینانه از انگیزههای دیگران. - برخورداری از فرایند تفكر و اندیشه خردمندانه و منطقی (هندرسون، 2007). اریكسون ، نظریه پرداز روانی- اجتماعی، مشخصات انسان سالم را این گونه بیان مینماید.

- دارای اعتماد به خود و دیگران می باشد. - توانایی كنترل خود و احساسات خود را دارند. - دارای توانایی پذیرش مسئولیت و همچنین شایستگی و مهارت در امور زندگی هستند. - هویت واحد و روشن و توانایی برقراری روابط صمیمانه با دیگران هستند. - توانایی راهنمای دیگران به خلاق بودن و پذیرش خویشتن به عنوان شخصی واحد آن چنان كه هست را دارند (كارسون، 2007).

انسانهای سالم از نظر الكساندر (1965) دارای معیارهای سلامت روانی ذیل هستند: 1- دارای فعالیت ذهنی مثبت هستند. از بررسیهای به عمل آمده چنین نتیجهگیری شده كه افراد نوروتیك و اشخاص ناسالم فاقد این خصوصیت هستند و فعالیت مفید ذهنی میتواند برای ارزیابی سلامت روانی مورد استفاده قرار میگیرد.

ادامه دارد ...


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 39000 تومان

فروش ویژه پنج فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 64000 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 64000 تومان حق اشتراک: تعداد 5 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

اگر مشکلی در دریافت فایل داشتید ایمیل بزنید:

iranprojhe@gmail.com

یا در ایتا پیام بدین. ارسال مستقیم پیام در ایتا

کد فایل را حتما بفرستید

یا