قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 38 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 213 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

معرف جمعیت بودن، افرادی که نمونه هنجاری آزمون را تشکیل می دهند،باید از نظر متغیرهای جمعیتی با جمعیت مورد نظر همسانی داشته باشد این معنا را می توان با اصطلاح فقدان سوگیری نیز بیان کرد.

اندازه نمونه ، تعداد افراد نمونه هنجاری باید تا حد امکان زیاد باشد وقتی که تعداد نمونه زیاد باشد محاسبات آماری مختلف با خطای کمتری همراه خواهد بود و این احتمال خطای کمتر نشانه ای از معرف بودن نمونه است.

معمولاًوقتی که نمونه هنجاری از یک جمعیت کوجکتر(شامل جمعیت یک ناحیه یا یک منطقه) انتخاب شده باشد اطمینان از معیار مربوط بودن بیشتر است.

غالباًدیده می شود که وضعیت روانی یا تربیتی دانش آموزان متعلق به یک ناحیه متفاوت از سایر نواحی و مناطق کشور با هنجارهای ملی مقایسه می شود.

چنین مقایسه ای می تواند گمراه کننده باشد، چون گروه هنجار یک گروه مناسب قابل تطبیق نیست و نمی توان انداز ه های متعلق به گروه هنجار را برای چنین مواردی در حکم مقادیر استاندارد، تلقی کرد.در چنین مواردی، مقایسه ی فرد یا گروه هنجاری که خود متعلق به آن است مناسبت بیشتری خواهد داشت.

در هر صورت، دقت کافی در وضیت گروه هنجار و توصیف و قضاوت همه جانبه در مورد مربوط بودن وضعیت فرد با جامعه مورد مقایسه از اهمیت بزرگی برخوردار است.

تازگی ، وضعیت مطلوب آن است که تهیه و هنجاریابی یک آزمون مربوط به زمان نزدیک باشد. آزمون هایی را که چندین سال، مثلاً10 یا 15 سال،از تجدیدنظرآن ها می گذرد نمی توان با اطمینان تعبیر و تفسیر کرد مگر آنکه دلایل قطعی وجود داشته باشد که جمعیت مورد نظر از بابت عملکرد آزمون مربوط، اساساً تغییر مهمی نکرده باشد.

در هرصورت آنچه اهمیت اساسی دارد این است که حتی اگر یک آزمون تازگی هم داشته باشد باز هم باید به هنگام مقایسه ی وضعیت فرد با گروه هنجاری آزمون، اطمینان حاصل کنیم،که فرد مورد آزمون را می توان با هنجار مربوط مقایسه کرد(همان،ص56).

ادامه دارد ...


13500تومان

               

  راهنمای خرید

ویژه فایل های مبانی نظری

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 19800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت حق اشتراک لینک دانلود فایل ها در اختیار شما قرار می گیرد.

با پرداخت 19800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل ها در یک صفحه اختصاصی در اختیار شما قرار می گیرد:

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com